Fjärrvärme i kombination med Bergvärme

/Fjärrvärme i kombination med Bergvärme
Fjärrvärme i kombination med Bergvärme2018-12-11T23:27:58+00:00

Fjärrvärme i kombination med bergvärme – FKB: Genom att kombinera bergvärme med befintlig fjärrvärme i en fastighet, kan Samsters energidriftslösning sänka fastighetsägarens uppvärmningskostnader med ungefär 50%.

Sommartid värms borrhålet upp samtidigt som systemet lämnar mycket låga returtemperaturer på fjärrvärmenätet vilket ger rabatt på den rörliga taxan i vissa kommuner, i vissa fall ner till noll. Samtidigt används fjärrvärmen för produktion av tappvarmvatten. Vintertid styrs konsumtionen av värme till borrhålet, med reducerad rörlig fjärrvärmekostnad som följd.

Bergvärme