Energioptimering av Fastigheter

/Energioptimering av Fastigheter
Energioptimering av Fastigheter2018-12-11T23:06:14+00:00

Energioptimering av Fastigheter är ett koncept där vi fullt ut använder fördelarna med hybridsystemen. En systemlösning bygger på produktion av el med panelerna för anläggningens drift samtidigt som termisk energi produceras och lagras som används för produktion av tappvarmvatten, uppvärmning och komfortkyla.

Finessen är att den termiska energin ackumuleras och används när den behövs, en utjämning mellan produktion och konsumtion. Systemet kan också återvinna förlusteffekter i form av kondensorvärme och restvärme i frånluften.

Slutligen använder vi också traditionella metoder för energieffektivisering som tid/närvaro styrning av elförbrukning, ventilationsoptimering och belysningsoptimering.

Sammantaget ger en installation av hybridpaneler väsentliga besparingar i driften av fastigheten.

Soligt hotell