Hybridsystem

/Hybridsystem
Hybridsystem2018-12-11T23:06:14+00:00

Vi jobbar med så kallade hybridpaneler; en panel som levererar både elektrisk och termisk energi.

Panelen i kombination med resten av systemet är en svenskutvecklad lösning som levererar mer energi än vad andra system gör.

Några generella fördelar med vårt hybridsystem är:

  • Lång livslängd med få rörliga delar
  • Ger ett skydd mot framtida energiprisökningar
  • Är lönsamma som energibesparingsåtgärd
  • Ökar värdet på fastigheten
  • Helt tyst utomhusdel som inte stör dig eller dina grannar

Grovt uppdelat finns två systemlösningar med varianter.

En systemlösning med hybridpaneler som samverkar med existerande bergvärme.

Denna lösning är optimal för att förstärka bristfälligt fungerande bergvärme och ökar energibesparingen då bergvärmepumpens elpatroner behöver arbeta mindre. Utöver återladdning av energibrunnar för bergvärmepumpar då temperaturen överstiger noll grader, så levererar systemet elektricitet vid dagsljus som dels nyttjas till att driva bergvärmepumpen men också övriga av hushållets elförbrukare. Överskottet av el exporteras ut på nätet. En direkt effekt av detta system är att COP på befintlig bergvärmepump ökar, samtidigt som belastningen på den minskar. Detta innebär lägre elförbrukning, längre livslängd på bergvärmepumpen och därmed minskade underhållskostnader.

Den andra systemlösningen bygger på hybridpaneler i kombination med annan uppvärmning och varmvattenproduktion, som t.ex. vattenburen uppvärmning baserad på el, ved, pellets eller olja samt eventuell frånluftsvärmepumpeluppvärmning. I ett sådant system skapas termisk energi året runt om då temperaturen överstiger noll grader samtidigt som el produceras för hushållsändamål. Systemet kan utöver produktion av värme för uppvärmning, och varmvatten även generera kyla för tex komfortkylning under varma dagar. En variant på systemet är, om fastigheten har en utomhuspool, att värma upp den kostnadsfritt under sommarhalvåret. En ytterligare variant är att bara värma en utomhuspool och att producera elektricitet.

Nyinstallerade QEP:erNyinstallerade QEP:er