Våra applikationer

Villapaket för bergvärme

Med tiden kan ett bergvärmehål bli väldigt kallt och återladdningen från solen räcker inte till.​

Vårt kompletta villapaket innehåller alla ingående delar för att kunna återladda energi igen.

Golfklubb-solceller.jpg

Stora fastigheter

Även stora fastigheter kan få problem med återladdning om de har bergvärme.​ Vid nybygge kan ett väldigt kompakt energilager/ackumulator borras då det

optimeras till Solhybriderna​.

 

På äldre fastigheter som inte har bergvärme är det möjligt att konvertera tack vare det kompakta energilagret.​ Det är fullt möjligt att borra under hus såsom garage eller liknande.

Spets- och backup-energi​

Det går utmärkt att exempelvis kombinera med fjärrvärme. Sommartid kan fjärrvärmen hjälpa till att värma upp energilagret och kalla returer till fjärrvärmeverket ger i vissa kommuner rabatt på den rörliga taxan.

Samtidigt används fjärrvärmen till produktion av tappvarmvatten.​ Vintertid används värme från energilagret till att värma huset, med reducerad rörlig fjärrvärmekostnad som följd.

Glad_montör_hybridpanel.jpg
hotell-moln.jpg

Hotell​

Hotellens förbrukningsprofil lämpar sig väl för våra kalla Solhybrider som då kan utnyttjas fullt ut. Systemet levererar då en bra mix av el, varmvatten, värme och kyla.​

 

På sydliga breddgrader kan ibland Solhybriderna jobba direkt mot värmepumpen och ett energilager i mark kan uteslutas.

SAMSTER AB

0704 80 55 29

Org.nr: 556942-8328
info@samster.se

EA Rosengrens g. 4
421 31 V Frölunda

Sverige 

Integritetspolicy & Cookies