Hem → Applikationer

Applikationer

Villapaket för bergvärme

Med tiden kan ett bergvärmehål bli väldigt kallt och återladdningen från solen räcker inte till.​ Vårt kompletta villapaket innehåller alla ingående delar för att kunna återladda energi igen.

Samster animation

Stora Fastigheter

Även stora fastigheter kan få problem med återladdning om dom har bergvärme.​ Vid nybygge kan ett väldigt kompakt energilager/ackumulator borras då det optimeras till Solhybriderna​. På äldre fastigheter som inte har bergvärme är det möjligt att konvertera tack vare det kompakta energilagret.​ Det är fullt möjligt att borra under hus såsom garage eller liknande.

Spets och backup energi​

Det går utmärkt att exempelvis kombinera med fjärrvärme. Sommartid kan fjärrvärmen hjälpa till att värma upp energilagret och kalla returer till fjärrvärmeverket ger i vissa kommuner rabatt på den rörliga taxan. Samtidigt används fjärrvärmen till produktion av tappvarmvatten.​ Vintertid används värme från energilagret till att värma huset, med reducerad rörlig fjärrvärmekostnad som följd.

Hotell​

Hotellens förbrukningsprofil lämpar sig väl för våra kalla Solhybrider som då kan utnyttjas fullt ut. Systemet levererar då en bra mix av el, varmvatten, värme och kyla.​ På sydliga breddgrader kan ibland Solhybriderna jobba direkt mot värmepumpen och ett energilager i mark kan uteslutas.