top of page
Solhybrider hjälper havererade bergvärmehål

Har ni problem med havererade bergvärmehål?

Oavsett om ni behöver återladda havererade bergvärmehål – eller vill minska energiförbrukningen och sänka energikostnaderna för er befintliga fastighet  är solhybrider ett utmärkt alternativ.

Slipp borra ett tilläggshål när bergvärmehålet havererat.

 

Bergets temperatur kring borrhålen sjunker successivt. Det gör att mängden energi som kan tas ut minskar med åren – och om borrhålet dimensionerats fel och är för kort går det snabbare än vanligt. Med ett för kort borrhål kan man inte utnyttja värmepumpens fulla kapacitet. I stället får elpatronen jobba mer.

Det innebär att värmepumpen kör “med handbromsen i” och förbrukar mer el än vad som är nödvändigt. I stället för att borra ett tilläggshål – vilket är både kostsamt och kräver mer yta – kan solhybrider vara en bättre lösning.

Dålig uppvärmning av fastigheten på grund av ett nytt bergvärmehål som redan havererat?

Installerade ni bergvärme för bara fem eller tio år sedan, men märker att den redan börjat förlora sin effekt? Det kan bero på att borrhålet dimensionerades fel från första början. Solhybrider kan vara en bättre lösning på problemet än att behöva borra igen.

Så funkar det – solhybrider ökar värmepumpens prestanda.

Solhybrider producerar solvärme som skickas ner i bergvärmehålet och värmer upp det så att ni kan utnyttja er nya värmepumps kapacitet till fullo. Ni slipper borra ett nytt hål och betala extra för elen från elpatronen.

Solhybrider ökar värmepumpens prestanda

Mer värme och el jämfört med vanliga solpaneler.

Solhybriderna producerar värme dygnet runt, även när solen inte lyser. Borrhålen fungerar även som säsongslager – den värme som inte nyttjas under sommaren lagras och används under vintern. Tack vare att solhybriderna kyls ner med kall vätska från bergvärmepumpen produceras dessutom upp till 20% mer el jämfört med en vanlig solpanel.

Strömstadsbyggens bergvärmehål frös redan ett par år efter installationen. Med 40 år av feldimensionerade bergvärmehål i bagaget blev solhybrider vägen framåt. (Kommer snart).

Strömstadsbyggens bergvärmehål frös - fick hjälp av solhybrider
Solhybrider en energieffektiv, lönsam och klimatsmart lösning för större fastigheter.

Samsters unika solhybrider är framtidens energilösning för större fastigheter. Vår patentsökta solhybrid har en hög prestanda, är special-anpassad för värmepumpsdrift, kan kombineras med olika energilösningar och ger förutom sänkta energikostnader en mängd andra fördelar. Vi skräddarsyr alltid utifrån era behov och önskemål.

bottom of page