Ute efter en konstnadseffektiv och klimatsmart energilösning för fastigheter?

Oavsett om ni ska bygga nya fastigheter och vill ha en energieffektiv, lönsam och klimatsmart lösning – eller om ni vill minska energiförbrukningen och sänka energikostnaderna för er befintliga fastighet – är solhybrider ett utmärkt alternativ.

Vem är solhybrider intressanta för?

 • Fastighetsägare

 • Fastighetsbolag

 • Bostadsrättsföreningat

 • Fastighetsutvecklare

 • Byggbolag

 • Byggherrar

 • Arkitekter

 • Energikonsulter

 • Teknikkonsulter

 • Energirådgivare

 • Klimatrådgivare

Vem är solhybrider intressanta för?

Solhybrider är intressanta för er som eftersträvar lönsam hållbarhet. Kanske vill ni eller sänka energikostnaderna för er fastighet genom energieffektiviserande åtgärder, eller skapa ett hållbart boende och stärka er gröna profilering? Oavsett är solhybrider är en lönsam investering som ger god avkastning under många år framöver.

Vilka fastigheter kan solhybrider installeras på?

 • Flerbostadshus

 • Lägenhetsfastigheter

 • Hyreshus

 • Kontorsbyggnader

 • Hotell

 • Ekonomibyggnader

 • Industribyggnader

 • Anläggningar

 • Uppvärmda lagerlokaler

 • Övriga samhällsbyggnader

 • Småhus (se Villaägare)

Vilka fastigheter kan solhybrider installeras på?

Solhybrider kan installeras på alla typer av fastigheter. Bäst resultat blir blir det på fastigheter som använder bergvärme, eller nybyggnationer där ni planerar att använda bergvärme.

Borra färre hål på mindre yta vid installation av bergvärme.

Om ni väljer att installera solhybrider går det alldeles utmärkt att placera färre borrhål tätt i en lagerkonfiguration. Ni kan alltså borra för bergvärme trots att ni har en begränsad yta kring fastigheten. Ni behöver heller inte borra lika många hål, vilket innebär att ni dessutom sparar en rejäl slant.

Så funkar det – solhybrider kopplade till ett borrhålslager.

Lösningen består av solhybrider kopplade till ett gemensamt borrhålslager och en värmepump. Solhybrider använder solvärme som skickas ner i borrhålet för att förse värmepumpen med värme och återladda borrhålet. Genom att tillföra värme tillbaka i borrhålet minskar temperatursänkningen i den omgivande marken. Det innebär att du inte kan kyla ner närliggande borrhål i området.

Mer värme och el jämfört med vanliga solpaneler.

Solhybriderna producerar värme dygnet runt, även när solen inte lyser. Borrhålen fungerar även som säsongslager – den värme som inte nyttjas  under sommaren lagras och används under vintern. Tack vare att solhybriderna kyls ner med kall vätska från bergvärmepumpen produceras dessutom mer el jämfört med en vanlig solpanel.

 

För dig som producerar nya fastigheter.

Bygger ni nytt och vill ni borra för bergvärme, men har inte tillräckligt med plats kring fastigheten?

 

När man ska borra för bergvärme bör det inte vara mindre än tjugo meter mellan två borrhål enligt rekommendationer. Anledningen är att man inte ska kyla ner närliggande borrhål, vilket kan hända om hålen borras för tätt. Med solhybrider behöver ni inte tänka på det.

Slipp borra ett tilläggshål när bergvärmehålet blivit för kallt.

Om ni väljer att installera solhybrider slipper ni borra ett tilläggshål. Att borra ett nytt hål kräver dessutom mer yta och är, inte minst, kostsamt. I stället kan ni lägga de pengarna på solhybrider – och få mer värme och el på köpet.

Så funkar det – solhybrider tillför värme i borrhålet.

Solhybrider producerar solvärme som skickas ner i borrhålet för att förse värmepumpen med värme och återladda borrhålet. Genom att tillföra värme tillbaka i borrhålet minskar temperatursänkningen i den omgivande marken.

Mer värme och el jämfört med vanliga solpaneler.

Solhybriderna producerar värme dygnet runt, även när solen inte lyser. Borrhålet fungerar även som säsongslager – den värme som inte nyttjas under sommaren lagras och används under vintern. Tack vare att solhybriderna kyls ner med kall vätska från bergvärmepumpen produceras dessutom mer el jämfört med en vanlig solpanel.

För dig som vill energieffektivisera fastigheteter.

Dålig uppvärmning av fastigheten på grund av att bergvärmehålet har blivit för kallt?

Om er fastighet ligger i ett område där andra borrat för bergvärme, och hålen ligger för tätt, kan de med tiden kyla av varandra. Det gör att värmeeffekten minskar. Ofta är rekommendationen att borra ett tilläggshål för att utvinna värmen. Med solhybrider slipper ni det.

Slipp borra ett tilläggshål när bergvärmehålet havererat.

Bergets temperatur kring borrhålen sjunker successivt. Det gör att mängden energi som kan tas ut minskar med åren – om borrhålet dimensionerats fel och är för kort. Med ett för kort borrhål kan man inte utnyttja värmepumpens fulla kapacitet. I stället får elpatronen jobba mer. 

 

Det innebär att värmepumpen kör “med handbromsen i” och förbrukar mer el än vad som är nödvändigt. I stället för att borra ett tilläggshål – vilket är både kostsamt och kräver mer yta – kan solhybrider vara en bättre lösning.

Så funkar det – solhybrider ökar värmepumpens prestanda.

Solhybrider producerar solvärme som skickas ner i bergvärmehålet och värmer upp det så att ni kan utnyttja er nya värmepumps kapacitet till fullo. Ni slipper borra ett nytt hål och betala extra för elen från elpatronen.

Mer värme och el jämfört med vanliga solpaneler.

Solhybriderna producerar värme dygnet runt, även när solen inte lyser. Borrhålet fungerar även som säsongslager – den värme som inte nyttjas under sommaren lagras och används under vintern. Tack vare att solhybriderna kyls ner med kall vätska från bergvärmepumpen produceras dessutom mer el jämfört med en vanlig solpanel.

Dålig uppvärmning av fastigheten på grund av ett nytt bergvärmehål som redan havererat?

Installerade ni bergvärme för bara fem eller tio år sedan, men märker att den redan börjat förlora sin effekt? Det kan bero på att borrhålet dimensionerades fel från första början. Solhybrider kan vara en bättre lösningen på problemet än att behöva borra igen.

Solhybrider – en energieffektiv, lönsam och klimatsmart lösning för större fastigheter.

Samsters unika solhybrider är framtidens energilösning för större fastigheter. Vår patentsökta solhybrid har en hög prestanda, är special-anpassad för värmepumpsdrift, kan kombineras med olika energilösningar och ger förutom sänkta energikostnader en mängd andra fördelar. Vi skräddarsyr alltid utifrån era behov och önskemål.