ENERGIPRODUKTION

Som minskar energislöseri och miljöpåverkan

Varför välja Samster?

Sänkt energikostnad

Med sol, hybridteknik och värmepumpar sänker vi energiförbrukningen i både nya och gamla byggnader.

Hållbar energi

Vi optimerar vi energianvändningen och sänker både effektuttag och
energikostnad i din fastighet.

Spara pengar

Vår smarta lösningar möjliggör en årlig energikostnadsbesparing på minst 50 % med en avkastning på 3-7 år.

Hybridpaneler

Med maximal prestanda

Våra tre koncept

Hybridsystem

Vår egenutvecklade solhybrid är utformad för att ge maximal prestanda genom elektrisk och termisk energi.

Energioptimering

Energioptimering av fastigheter är ett koncept där vi fullt ut använder fördelarna med hybridsystemen.

Bergvärme och fjärrvärme

Samsters energidriftslösning sänker fastighetsägarens uppvärmningskostnader med ungefär 50%.

Spara minst 50 % på energikostnaden