Samster-om oss.jpg

Om oss

År 2013 grundade Kent Samuelsson och Vilhelm Steier företaget Samster AB. Företagsidén är att ta fram smarta energilösningar, där fokus ligger på att ersätta fossila bränslen. Detta görs med hjälp av vår världsunika, svenskutvecklade och patentsökta kalla hybridpanel.


Samsters kalla solhybrid har en hög prestanda och är special-anpassad för värmepumpsdrift. Flera andra produkter är under utveckling för att fortsätta resan mot ett fossilfritt samhälle.


Tillsammans med dig som kund och våra partners hittar vi en lösning för just dina energibehov. Allt från rådgivning kring dimensionering eller styrsystem till övergripande projektledning för installation av ett helt nytt system.

Vi har hjälpt flera fastighetsbolag, bostadsföreningar och villor att få ner sin energikostnad genom att kombinera olika energilösningar, så som solel och solhybrider med bergvärme eller fjärrvärme. Letar du efter en bättre energilösning än den du har idag, så tror vi oss
kunna hjälpa dig med det.

SAMSTER AB

0704 80 55 29

Org.nr: 556942-8328
info@samster.se

EA Rosengrens g. 4
421 31 V Frölunda

Sverige 

Integritetspolicy & Cookies