Hem → Om Samster AB

Om Samster AB

Samster kombinerar energilösningar för energioptimering

År 2013 grundade Kent Samuelsson och Vilhelm Steier företaget Samster AB. Företagsidén
är att ta fram smarta energilösningar, där fokus ligger på att ersätta fossila bränslen. Detta
görs med hjälp av vår världsunika, svenskutvecklade och patentsökta kalla hybridpanel.
Samsters kalla solhybrid har en hög prestanda och är specialanpassad för värmepumpsdrift.

Flera andra produkter är under utveckling för att fortsätta resan mot ett fossilfritt samhälle.
Tillsammans med dig som kund och våra partners hittar vi en lösning för just dina
energibehov. Allt från rådgivning kring dimensionering eller styrsystem till övergripande
projektledning för installation av ett helt nytt system.

Vi har hjälpt flera fastighetsbolag, bostadsföreningar och villor att få ner sin energikostnad
genom att kombinera olika energilösningar, så som solel och solhybrider med bergvärme
eller fjärrvärme. Letar du efter en bättre energilösning än den du har idag, så tror vi oss
kunna hjälpa dig med det.