top of page
  • Samster

Grönt skatteavdrag 2023 - Vad gäller?

Har du funderat på att skaffa solhybrider och solceller? Den 1 januari 2023 höjdes skattereduktionen för grön teknik från 15% till 20%. Nu blir det alltså ännu mer lönsamt att investera i solenergi!Villa med solhybrider


I december 2022 röstade riksdagen igenom regeringens förslag om att höja det gröna teknikavdraget för installation av solceller från 15% till 20%. Detta kommer att gälla för installationer som betalas efter den 31 december 2022.

Vad är skattereduktion för grön teknik?

Den 1 januari 2021 infördes ett skatteavdrag för installation av solceller, solcellsbatterier och laddpunkter till elfordon. Det ersatte det tidigare solcellsbidraget som gällde fram till 31 december 2020. Från och med 1 januari 2023 höjs skatteavdraget för installation av solceller, men avdraget för installation av laddbox och solcellsbatteri är fortsatt på 50% för arbets- och materialkostnaderna. Avdraget gäller endast privatpersoner och det krävs att det är ett företag som utför hela arbetet. Man får alltså inget skatteavdrag om man enbart köper materialet på egen hand.


Hur mycket kan jag få i grönt skatteavdrag?

Hur vet jag hur mycket skatteavdrag för grön teknik jag har rätt till?> Läs mer om skattereduktion för grön teknik på Skatteverkets hemsida.

> Läs mer om Solhybrider.


51 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page