top of page

Soldriven torkning

Nu lanserar vi vår unika torkteknik. Metoden är helt fossilfri och drivs med energin från solen. Tillsammans ställer vi om till ett samhälle drivet av förnybar energi.

Samster - fossilfritt på riktigt. 

Nyfiken på soldriven torkning?

Mer information kommer snart.

Samsters soldrivna torkning är en patentsökt metod som just nu testas för flera olika material och processer. Vi har ännu inte startat igång försäljningen. Är du intresserad av att testa metoden eller att bli vår partner är du välkommen att kontakta oss på info@samster.se

Läs om några av fördelarna med den patenterade metoden här.

FÖRDELAR MED SOLDRIVEN TORKNING

1. Vatten är den enda restprodukten

När utomhusluften kyls ner bildas kondens som separeras från luften i en förångare. Luften som ska torka material blir torrare och den enda restprodukten ur processen är vatten.

2. Förkortad torktid

När materialet torkas med torrare luft går processen snabbare och torktiden minskar. 

3. Koldioxidutsläppet minskar

När vi torkar material med solenergi minskar koldioxidutsläppet med cirka 30 kilo per torkat ton jämfört med klassiska torkmetoder där man använder till exempel olja eller gas.

4. Flera användningsområden 

När den soldrivna torken inte behövs till just torkning så kan den användas till mycket annat. Bland annat till att värma upp till exempel djurstallar.

5. Brandrisken minskar

Metoden innehåller ingen förbränning och inga öppna lågor. Det betyder att brandrisken i vår soldrivna torkmetod är betydligt lägre än i klassiska torkmetoder.

6. Utmärkt för mångsidig torkning

Den skonsamma processen gör att soldriven torkning passar utmärkt för många olika material. Den går att applicera på det mesta inom bland annat spannmål, livsmedel, råvaror och råmaterial.

7. Skonsam process minskar spill

Den soldrivna torkningen drivs av värmepumpsteknik och solenergi. Tekniken gör att processen är enkel att styra och reglera. Torkningen blir skonsammare eftersom man kan anpassa den efter materialet. 

Hur fungerar en soldriven tork?

Vill du få en tydligare bild av hur vår soldrivna torkning fungerar? Kolla in filmen där vi animerar och förklarar hur vi värmer upp vanlig utomhusluft till torr varm luft för skonsam torkning. Allt med hjälp av solens energi.

bottom of page