top of page

Solhybrider

En solhybrid är en smart konceptlösning för energioptimering. Konceptet består av en kall solpanel kopplad till en bergvärmepump. En solhybrid producerar både el och värme och ger god avkastning under många år framöver.

Så funkar en solhybrid

En nedkyld solpanel producerar mer el 
En helt vanlig solpanel kombineras med en termisk baksida och blir en solhybrid. Solhybriden kyls ner med kall vätska från borrhålet. Det ökar verkningsgraden och mer el produceras jämfört med en vanlig solpanel. 

Värmen från solhybriden värmer upp borrhålet 
Den kalla vätskan värms upp igen genom värmen från solhybriden och skickas tillbaka ner i borrhålet för att värma upp det. Solhybriden förser bergvärmepumpen med värme och återladdar borrhålet. 

Solhybriden producerar värme dygnet runt som kan lagras 
Solhybriden jobbar även när solen inte lyser och producerar därmed energi dygnet runt ända ner till noll grader. Borrhålet fungerar även som säsongslager. Den värme som inte nyttjas under sommaren lagras och används under vintern. 

Steg för steg

  • En solpanel kombineras med en termisk baksida och blir en solhybrid.

  • Solhybriden kyls ner med kall vätska från bergvärmepumpen och producerar mer el jämfört med en vanlig solpanel.

  • Den kalla vätskan värms upp igen genom värmen från solhybriden.

  • Den uppvärmda vätskan skickas tillbaka ner i borrhålet.

  • Solhybriden förser värmepumpen med värme och återladdar borrhålet.

  • Solhybriden jobbar även när solen inte lyser och producerar därmed energi dygnet runt ända ner till noll grader.

  • Borrhålet fungerar som säsongslager. Den solvärme som inte nyttjas under sommaren lagras och används under vintern.

Varför välja solhybrid framför solpanel?

Det enkla svaret? En solhybrid ger bättre avkastning. Att jämföra solhybrider med solpaneler är som att jämföra äpplen med päron. Solpaneler producerar el och endast när det är ljust. Solhybrider producerar både el och värme. Solhybrider producerar dessutom mer el än vanliga solpaneler och värme dygnet runt. 

Du får helt enkelt mer el och värme för pengarna när du ska byta bergvärmepump. Förutom sänkta energikostnader finns en rad andra ​fördelar med solhybrider​. 

Montering av solhybrid

FÖRDELAR MED

SOLHYBRIDER

1. Du får både värme och el

Den främsta fördelen med solhybrider är att de producerar både värme och el. Det är en smart och långsiktig investering som ger god avkastning från det att solhybriderna installeras och minst 25 år framåt.

2. Bättre prestanda på din värmepump

Med solhybrider får du upp till 20% bättre prestanda på din värmepump. Eftersom solhybriderna värmer upp ditt bergvärmehål kan du utnyttja din värmepumps fulla kapacitet. Det innebär att du får mer värme för pengarna.

3. Mer el jämfört med en vanlig solpanel

En vanlig solpanel får sämre verkningsgrad med ökad temperatur och producerar därmed mindre el. Eftersom solhybrider kyls ner producerar de upp till 20% mer el jämfört med en vanlig solpanel.

4. Ökad livslängd på solpanel och pump

Med solhybrider ökar du livslängden på både din solpanel och värmepump. Den lägre temperaturen på vätskan från berget minskar slitaget på panelen och den högre temperaturen på vätskan från panelen minskar slitaget på pumpen.

5. Rädda ditt gamla bergvärmehål

Med solhybrider kan du rädda ditt gamla bergvärmehål om det havererat eller blivit för kallt. Värmen från solhybriden används för att värma upp hålet igen och du slipper borra nytt.

6. Utmärkt för energioptimering

Solhybrider är ett utmärkt koncept för energioptimering oavsett om det gäller ditt eget hus eller större fastigheter såsom flerbostadshus eller hotell. Lösningen är skalbar och kan skräddarsys efter dina behov.

7. Solhybrider är framtidens energilösning

Både solenergi och geoenergi är förnyelsebara och miljövänliga energikällor. Genom att välja solhybrider bidrar du till en grönare planet och banar vägen för en hållbar framtid.

Hur ser
solhybriden ut?

Solhybriden består av en svart solpanel och en svart termisk baksida. Den termiska baksidan kan appliceras på flera olika typer av solpaneler. Just nu använder vi oss av solpaneler från Sun Pro. Här kan du ta del av vårt datablad för solhybriden. 

Vill du få en tydligare bild av hur solhybriden fungerar? Kolla in filmen där vi animerar och förklarar vad en solhybrid är, hur den ser ut och hur den fungerar tillsammans med bergvärme.

bottom of page