Fastighetsägare! Är du ute efter en kostnadseffektiv och klimatsmart energilösning?

Oavsett om ni bygger nytt eller vill minska energikostnaderna för befintliga fastigheter, är solhybrider en energieffektiv och klimatsmart lösning.

Fördelar med att kombinera solenergi och bergvärme för fastighetsägare

Med solhybrider producerar ni både egen el och värme med hjälp av energin från solen. Att kombinera er egen solenergi med bergvärme gör er hållbara året runt och ni blir mindre beroende av växlande energipriser och energitillgång. En lösning med solhybrider och bergvärme ger dessutom upp till 20% bättre effekt på både solpaneler och värmepump. En solhybridanläggning bidrar till mer än bara en lönsam investering. Det bidrar till att verksamheten uppfattas som modern, miljövänlig och hållbar.

Sänkt energikostnad

Kontroll & trygghet

Hållbar året runt

Läs mer

Fördelar solhybrider fastigheter
Referens Tornet Fastigheter

Referens Tornet Fastigheter

En optimal energilösning för nyproduktion

Läs mer

7 fördelar med solhybrider

Solhybrider ger god avkastning under många år framöver

Du får bättre prestanda på din värmepump

Du får mer el jämfört med en vanlig solpanel

Livslängden på både solpanel och värmepump ökar

Du kan rädda ditt gamla bergvärmehål och slipper borra nytt

Lösningen är skalbar och kan skräddarsys efter dina behov

Solhybrider är en miljövänlig energilösning

Lär dig mer om fördelarna här

Fördelar solhybrider fastigheter

Så funkar det – solhybrider kopplade till ett borrhålslager.

Lösningen består av solhybrider kopplade till ett gemensamt borrhålslager och en värmepump. Solhybrider använder solvärme som skickas ner i borrhålet för att förse värmepumpen med värme och återladda borrhålet. Genom att tillföra värme tillbaka i borrhålet minskar temperatursänkningen i den omgivande marken. Det innebär att du inte kan kyla ner närliggande borrhål i området.

Hör av dig så bokar vi en gratis konsultation.

Prata med en energiexpert
Både för er som producerar nya fastigheter och er som vill energieffektivisera befintliga bostäder.

Både för er som producerar nya fastigheter och er som vill energieffektivisera befintliga bostäder.

Bygger ni nytt och vill borra för bergvärme, men har inte tillräckligt med plats kring fastigheten? Eller har ni dålig uppvärmning av fastigheten på grund av att bergvärmehålet har blivit för kallt? Solhybrider kan installeras på alla typer av fastigheter. Bäst resultat blir det på fastigheter som använder bergvärme, eller nybyggnationer där ni planerar att använda bergvärme.

Läs mer
Ekonomiskt smart med solhybrider och bergvärme

Ekonomiskt smart med solhybrider och bergvärme

Solhybrider är intressanta för er som eftersträvar lönsam hållbarhet. Kanske vill ni sänka energikostnaderna för er fastighet genom energieffektiviserande åtgärder, eller skapa ett hållbart boende och stärka er gröna profilering? Oavsett är solhybrider en lönsam investering som ger god avkastning under många år framöver.

Läs mer

Låter det intressant? Kontakta oss.

Prata med en energiexpert