Frågor och svar

Vi har nyss bytt bergvärmepump, varför märker vi ingen skillnad?

Er nya bergvärmepump “anpassar” sig genom att inte använda sin fulla kapacitet. Det kommer gå åt lika mycket el nu som innan ni bytte ut er gamla pump. I stället måste elpatronen gå in och jobba.

Sanningen är den att ert hål är för kort. Men vad är då vitsen med att investera i en helt ny bergvärmepump? Och betyder det att man måste borra igen och avsätta mer yta?

Nej, inte nödvändigtvis. Som tur är går det att rädda ert gamla bergvärmehål. Genom att använda solhybrider kan du värma upp hålet så att du kan utnyttja din nya värmepumps fulla kapacitet. Elpatronen slipper gå in och jobba extra för att kompensera för det för korta hålet och ni slipper betala extra för den elen. Solhybriden producerar värme dygnet runt, även när solen inte lyser. Dessutom får ni hushållsel på köpet.

Vårt bergvärmehål har blivit för kallt, vad kan vi göra?

När ett bergvärmehål blivit för kallt rekommenderas ibland att borra ett tilläggshål för att förlänga den befintliga hållängden och utvinna värmen. Men eftersom borrhålen redan sitter för tätt i ditt villaområde är chansen för att det finns tillräckligt med plats för att borra ett nytt hål förmodligen inte så stor.

Man skulle kunna tro att du sitter i en rävsax här. Men det finns en lösning – ett smartare alternativ – som ger dig mer värme och el för pengarna. Nämligen solhybrider.

Solhybrider producerar solvärme som skickas ner i ditt borrhål för att förse värmepumpen och återladda borrhålet. Genom att tillföra värme tillbaka i borrhålet minskar temperatursänkningen i den omgivande marken. Solhybriden producerar värme dygnet runt, även när solen inte lyser. Dessutom får du hushållsel på köpet.

Vi vill borra för bergvärme men får inte tillstånd. Kan solhybrider göra skillnad för vår ansökan?

När man ska borra nytt hål för bergvärme får det inte vara mindre än tjugo meter mellan två borrhål enligt rekommendationer. Anledningen är att du inte får kyla ner din grannes hål vilket kan hända om man borrar för tätt. Är avståndet för litet får du inte tillstånd att borra.

Men under de senaste åren har det kommit ny innovativ teknik som kräver ändring av dessa rekommendationer. Solhybrider är en sådan teknik.

Solhybrider använder solvärme som skickas ner i borrhålet för att förse värmepumpen med värme och återladda borrhålet. Genom att tillföra värme tillbaka i borrhålet minskar temperatursänkningen i den omgivande marken. Det innebär att du inte kan kyla ner din grannes hål. Det är bara en av många fördelar med solhybrider.

 

Har du frågor? Kontakta oss!

Prata med en energiexpert