Hållbarhet är grunden till hela vår företagsidé

Alla pratar om hållbarhet i dag. Av naturliga skäl. Klimatkrisen är ett faktum. Men för oss är hållbarhet inte bara en del av vårt företag. Det är grunden till hela vår företagsidé. När vi startade Samster för flera år sedan ställde vi oss frågan: Hur kan man skapa smarta energilösningar med fokus på att ersätta fossila bränslen? Resultatet blev vår världsunika solhybrid.

Varför är det viktigt att ersätta fossila bränslen?

När vi använder fossila bränslen som energikälla bildas koldioxid. Koldioxid är den gas som bidrar mest till global uppvärmning och försurningen av våra hav. Och det går alldeles för snabbt.

I tiotusen år har det varit lika mycket koldioxid i luften och ungefär lika varmt. Men sedan 1800-talet har koldioxiden ökat med 40 procent och jorden har blivit en grad varmare. Och bara under de senaste 200 åren har pH-värdet i haven försämrats med hela 25 procent.

Om vi inte gör något åt situationen kommer klimatförändringarna innebära katastrofala konsekvenser runt om i världen. Djur och växter i hav och på land hotas av utrotning när deras livsmiljö snabbt förändras. Vi människor riskerar sämre hälsa när insekter och sjukdomar sprids. Sämre tillgång på dricksvatten och långa perioder av torka kan driva miljontals människor på flykt undan vattenbrist och svält.

Och fossila bränslen är alltså den största boven i dramat. Fossila bränslen är dessutom ändliga – de förbrukas snabbare än de förnyas. Det innebär att de en dag kommer att ta slut.

Förnybar solenergi är vägen framåt

Förnybar solenergi är vägen framåt

Som tur är finns det andra, bättre, förnybara energikällor. Solen till exempel. När solens strålar omvandlas till energi avger den noll koldioxid – och inga andra miljöfarliga utsläpp heller för den delen. Energi från solen kan användas för att producera både värme och el. Solen är dessutom vår största förnybara energikälla och kommer inte ta slut – inte på en handfull miljarder år i alla fall.

Tekniken inom solenergi går snabbt framåt och förväntas spela en stor roll för framtidens energisystem. Andra förnybara energikällor är vindkraft, vattenkraft och geoenergi.

Därför är solhybrider framtidens energilösning

Därför är solhybrider framtidens energilösning

Solhybrider är framtidens energilösning. Både solenergi och geoenergi som solhybrider använder sig av är förnyelsebara och miljövänliga energikällor.

Men den främsta fördelen med solhybrider är inte att de producerar miljövänlig energi – utan att de reducerar antalet kilowattimmar.

För den bästa kilowattimmen är inte den som produceras miljövänligt. Det är den som inte förbrukas överhuvudtaget. En sparad kilowattimme är alltid den bästa.

Genom att välja solhybrider bidrar du till en grönare planet och banar vägen för en hållbar framtid.

Så gick det till när Samsters solhybrider såg dagens ljus

Kent Samuelsson är en av Samsters grundare och en riktig miljöhjälte. Men hur gick det egentligen till när Samsters solhybrider såg dagens ljus för första gången? Häng med på Kents resa mot ett mer hållbart samhälle präglad av teknik, nyfikenhet, innovation, och drömmen om en klimatsmart energilösning som snart skulle bli verklighet.

Miljönörden som ville spara energi

Kent Samuelssons stora intresse har alltid varit energibesparing. Från början utbildade han sig till elektroingenjör för att hålla på med vindkraft. Men det blev inte riktigt så. I stället började han med fastighetsautomation och energibesparing för fastigheter. Och så råkade han fastna där i 25 år.

​– Jag har jobbat med energibesparing hela mitt liv och varit en sån där miljönörd från första början. I slutet av 90-talet började jag hålla på med solenergi och att kombinera solceller med värmepumpar. Det var en bra och spännande teknik, men det var svårt och det fanns många utmaningar.

Ett gemensamt intresse för att skapa något bättre, något nytt

2007 träffade Kent Vilhelm Steier. De visste det inte då, men ett gemensamt intresse för att skapa något bättre, något nytt, skulle resultera i en helt unik energilösning, en lång vänskap och ett företag vars idé skulle grunda sig på att skapa en mer hållbar framtid.

– Ville och hans farsa gjorde ett värmepumpsystem för vårt företag. Han berättade om utmaningen han hade med att värmepumparna fungerade sämre ju kallare det var. Samtidigt var solceller på stark frammarsch. Jag som höll på med solenergi berättade om utmaningen jag hade med att solceller fungerade sämre ju varmare de var. Då började vi fundera på: Tänk om det går att gifta ihop de två systemen och skapa något bättre, något nytt?

Resultatet blev Samsters unika solhybrid. Genom att kyla solcellerna och skicka ner värme till bergvärmehålet kunde Kent och Ville öka effektiviteten på både solceller och värmepump.

Att göra skillnad för miljön i stor skala

Även om Kent beskriver sig själv som en miljönörd, lever han själv inte extremt på något sätt när det kommer till miljön. För honom handlar det mer om att tänka på vad man kan göra i stor skala för att bidra till en bättre miljö.

– Att det är viktigt att tänka på miljön är inget nytt. Det har varit känt sedan 70-talet och ännu tidigare. Vi hade oljekrisen 1973 som visar hur sårbart samhälle vi byggt upp med oljeberoendet. Utsläppen av koldioxid har ökat över tid och den globala uppvärmningen kommer att ge de värsta effekterna på lång sikt. I dagsläget är försurningen av våra hav det mest akuta.

– Jag själv är inte extrem på något sätt. Jag har inte bosatt mig i en jordkula eller odlar mina egna grönsaker. När jag gick på gymnasiet umgicks jag mycket med fältbiologer. Då fick jag lära mig att det man kan göra för miljön själv gör en liten skillnad, medan det man kan göra för miljön i stor skala – till exempel ta fram en solhybrid som kan gynna hela världen – gör stor skillnad.

– Även om jag kapar mitt koldioxidutsläpp till noll, så har jag bara kapat bort cirka 10 ton koldioxid per år – medan ett enda solhybridsystem kapar bort cirka 300 ton koldioxid per år. Skulle alla fastigheter i Sverige installera solhybrider, skulle vi kunna kapa bort cirka 8 miljoner ton koldioxid per år. Att göra skillnad för miljön i större skala ger större nytta, helt enkelt.

Förnybar energi kan aldrig slå en sparad kilowattimme

Men Samsters solhybrider bidrar inte bara till att minska användningen av fossila bränslen och reducera utsläppen av koldioxid. Den främsta fördelen är att de kapar effekt.

– Vi har inte energibrist i Sverige. Vi exporterar ju 14 terawattimmar per år till utlandet på nettobasis. Det är effektbrist vi har – så det är effekt vi måste kapa bort. Att använda sig av förnybar energi och solenergi är bra, men det kan aldrig slå en sparad kilowattimme.

– När vi tog fram Samsters solhybrider tittade vi först på att spara effekt och sedan på att ersätta den återstående energin på ett miljövänligt sätt. Med Samsters solhybrider gör vi bergvärmehålen varmare så att värmepumpen kräver mindre effekt. Den energi som behövs för att driva systemet tas från solen som är en fossilfri och förnybar energikälla. Med Samsters solhybrider kapar vi alltså bort massor av både energi och effekt, vilket ger en stor miljönytta. Vår drivkraft är – och har alltid varit – att göra så stor nytta för miljön som möjligt.

Samster i stor skala: Så här stor miljönytta kan Samsters solhybrider göra för Sverige

Om alla Sveriges småhus skulle installera solhybrider skulle mindre energi gå åt till uppvärmningen av husen. Energibehovet skulle sjunka så pass mycket att vi skulle kunna slopa kärnkraftverken i Sverige. Det skulle dessutom kosta betydligt mindre och utsläppen av CO2 skulle minskat dramatiskt.

Så här ser uppvärmningen av Sveriges hushåll ut i dag

Det finns ungefär 500 000 hushåll i Sverige idag som använder bergvärmepump och ungefär 600 000 hushåll som använder vattenburna elsystem eller direktel för uppvärmning.

Hur mycket effekt kan Samsters solhybrider kapa?

Som exempel har vi valt att beskriva ett vanligt förekommande system som inkluderar solhybrider och en värmepump med en kapacitet på 10 kilowatt. Borrhålet är 180 meter djupt och bergvärmehålet har en temperatur på 8°C.

Bergvärmehålet har blivit för kallt

Efter 15 år har bergvärmehålet kylts ner, temperaturen ligger på mellan 0 och 12°C och värmepumpen drar 5 kilowatt.

Att byta värmepump gör ingen skillnad

I ett försök att öka effekten på värmepumpen byter man ut den mot en ny. Men värmepumpen drar fortfarande 5 kilowatt – eftersom den inte kan använda sin fulla kapacitet då bergvärmehålet fortfarande är för kallt – och elpatronen måste gå in och jobba i stället.

Solhybrider installeras och kapar effekt

Man väljer då att installera solhybrider. Värmen från solcellerna används för att värme upp bergvärmehålet och man kan nu utnyttja värmepumpens fulla kapacitet. Temperaturen i bergvärmehålet stiger tillbaka upp till 8°C och värmepumpen drar nu bara 2,5 kilowatt i stället för 5 kilowatt.

Reducerat effektuttag blir alltså 2,5 kilowatt.

Så vad skulle hända om fler hus installerade solhybrider? Hur stor miljönytta skulle Samsters solhybrider kunna göra?

Om de 500 000 hus som redan har värmepump i dag skulle installera solhybrider skulle effektuttaget reduceras med 1,25 gigawatt.

Om också de resterande 600 000 hus i Sverige som använder vattenburna elsystem eller direktel skulle installera solhybrider och värmepump skulle effektuttaget reduceras markant med 5,75 gigawatt.

Men är det inte dyrt att konvertera sitt värmesystem till solhybrider?

Det beror på vad alternativet är. En total investering på 230 miljarder kronor för att installera solhybrider på Sveriges småhus skulle kunna ersätta 5750 megawatt i effekt. Det motsvarar mer än 80% av den totala effekten för kärnkraften i Sverige.

Det skulle alltså gå att ersätta nästan hela Sveriges kärnkraft enbart genom att installera solhybrider och värmepumpar på en del av Sveriges småhus – en klimatsmart lösning som gynnar både miljön och ekonomin.

Beräknad kostnad för renovering och återstart av kärnkraftverken Ringhals 1 och 2 är 200 miljarder, vilket skulle ge 1,781 megawatt i effekt. Kostnaden motsvarar 112 miljoner kronor per megawatt, medan kostnaden för att installera solhybrider och värmepumpar på Sveriges småhus motsvarar endast 40 miljoner kronor. Kärnkraftverken är dessutom dyrare i drift och genererar avfall i ytterligare hundra tusen år.

Så hur dyrt är det egentligen, om alternativet är att vi betalar med vår framtid?

Hur mycket energi går det att spara med Samsters solhybrider?

Samsters solhybrider kapar i genomsnitt cirka 8000 kilowattimmar per år. Om alla Sveriges småhus skulle installera solhybrider skulle vi kunna kapa bort 21,5 terawattimmar per år.

Hur mycket CO2 och kärnavfall kan Samsters solhybrider reducera?

Det finns olika sätt att räkna ut det här på, till exempel genom att använda Svensk elmix, Nordisk elmix och Residualmixen uträkningar. Den mest rättvisande är Residualmixen som dessutom tar med kärnavfall:

338 gram CO2 per kilowattimme och 0,0014 gram kärnavfall per kilowattimme.

Om alla Sveriges småhus installerade solhybrider skulle vi kapa bort 21,5 terawattimmar per år. Det motsvarar cirka 7.3 miljoner ton CO2 och 3,1 ton kärnavfall per år. Det kan jämföras med Sveriges totala utsläpp 2018 på 51,8 miljoner ton.

Med andra ord: Samsters solhybrider i stor skala gör stor skillnad för både energibesparing, miljö och ekonomi.