Soldriven torkning

Fossilfritt på riktigt.

​Beviljat stöd inom EIP för innovationsprojekt!

​Beviljat stöd inom EIP för innovationsprojekt!

Vi har beviljats stöd inom det europeiska innovationspartnerskapet, EIP, för att bilda en innovationsgrupp och därtill för att genomföra ett innovationsprojekt (innovativ solhybridbaserad varmluftsprocess för spannmålstorkning) tillsammans med Agroväst, Akron, Steierpump AB och Smörtvets Entreprenad & Lantbruk. Mer information om innovationsprojektet finns på Agrovästs hemsida.

Klicka här för att läs mer om projektet
Nyfiken på soldriven torkning?

Nyfiken på soldriven torkning?

Samsters soldrivna torkning är en patentsökt och helt fossilfri metod som drivs med energin från solen. Projektet är under utveckling och just nu testar vi att torka spannmål, nyskördad tång, frukt och mycket mer. Är du intresserad av att testa metoden eller att bli vår partner är du välkommen att kontakta oss på info@samster.se

7 fördelar med soldriven torkning

Vatten är den enda restprodukten

När utomhusluften kyls ner bildas kondens som separeras från luften i en förångare. Luften som ska torka material blir torrare och den enda restprodukten ur processen är vatten.

Förkortad torktid

När materialet torkas med torrare luft går processen snabbare och torktiden minskar.

Koldioxidutsläppet minskar

När vi torkar material med solenergi minskar koldioxidutsläppet med cirka 30 kilo per torkat ton jämfört med klassiska torkmetoder där man använder till exempel olja eller gas.

Flera användningsområden

När den soldrivna torken inte behövs till just torkning så kan den användas till mycket annat. Bland annat till att värma upp till exempel djurstallar.

Brandrisken minskar

Metoden innehåller ingen förbränning och inga öppna lågor. Det betyder att brandrisken i vår soldrivna torkmetod är betydligt lägre än i klassiska torkmetoder.

Utmärkt för mångsidig torkning

Den skonsamma processen gör att soldriven torkning passar utmärkt för många olika material. Den går att applicera på det mesta inom bland annat spannmål, livsmedel, råvaror och råmaterial.

Skonsam process minskar spill

Den soldrivna torkningen drivs av värmepumpsteknik och solenergi. Tekniken gör att processen är enkel att styra och reglera. Torkningen blir skonsammare eftersom man kan anpassa den efter materialet.