Grönt skatteavdrag 2023 – Vad gäller?

Har du funderat på att skaffa solhybrider och solceller? Den 1 januari 2023 höjdes skattereduktionen för grön teknik från 15% till 20%. Nu blir det alltså ännu mer lönsamt att investera i solenergi!

I december 2022 röstade riksdagen igenom regeringens förslag om att höja det gröna teknikavdraget för installation av solceller från 15% till 20%. Detta kommer att gälla för installationer som betalas efter den 31 december 2022.

Vad är skattereduktion för grön teknik?

Den 1 januari 2021 infördes ett skatteavdrag för installation av solceller, solcellsbatterier och laddpunkter till elfordon. Det ersatte det tidigare solcellsbidraget som gällde fram till 31 december 2020. Från och med 1 januari 2023 höjs skatteavdraget för installation av solceller, men avdraget för installation av laddbox och solcellsbatteri är fortsatt på 50% för arbets- och materialkostnaderna. Avdraget gäller endast privatpersoner och det krävs att det är ett företag som utför hela arbetet. Man får alltså inget skatteavdrag om man enbart köper materialet på egen hand.

Hur mycket kan jag få i grönt skatteavdrag?

Du kan få max 50 000 kronor i avdrag per år och per person. Flera husägare kan nyttja skatteavdraget, vilket innebär att ett par som äger huset tillsammans kan få max 100 000 kronor i avdrag per år förutsatt att man har betalat tillräckligt med skatt.

Hur vet jag hur mycket skatteavdrag för grön teknik jag har rätt till?

Med hjälp av Skatteverkets tjänst Räkna ut din skatt kan du göra en preliminär beräkning på hur mycket skatteavdrag du har rätt till. Det kan vara bra att göra om du till exempel planerar att använda både ROT-avdrag och skatteavdrag för grön teknik under samma år.

Räkna ut din skatt hos Skatteverket

> Läs mer om skattereduktion för grön teknik på Skatteverkets hemsida.

> Läs mer om Solhybrider.