HSB-föreningen i Partille vann miljöpris för sitt nya energisystem med solhybrider.

HSB firar 100 år och under stämman i Göteborg delades Årets Miljöpris ut; till BRF Måsängen i Partille. Vi tjänar hela tiden pengar på det, säger Kurt Gren ordförande i BRF Måsängen.

Under sista veckan i april har HSB:s 100-årsfirande turnébuss hållit festliga aktiviteter på Lindholmskajen i Göteborg. Under firandet delades Årets Miljöpris ut till en BRF som utmärkt sig i sitt miljö- och klimatarbete. I år gick priset till BRF Måsängen i Partille tack vare deras hållbara energisystem.

Så här löd juryns motivering:

”År 2023 går miljöpriset till HSB BRF Måsängen för installationen av ett solhybridsystem som består av en kombination av solel och solvärme. Den nya tekniken ökar verkningsgraden med 20% på solcellerna och värmen återförs ner i borrhålen för energilagring.

Tack vare HSB BRF Måsängens ambitiösa satsning är föreningen nu självförsörjande på värmeenergi och inspirerar HSB Living Labs projekt att ytterligare effektivisera framtida solhybridanläggningar och optimera systemdesignen.”

BRF Masagnen dronarbild Solhybrider

 

BRF Måsängen har länge varit anslutna till Fjärrvärmenätet men sedan 2021 har de producerat egen grön energi med hjälp av solceller, solhybrider och bergvärme. Fjärrvärmen finns fortfarande kvar för att producera varmvatten och som spets om det skulle behövas. Anledningen till att föreningen valde solhybridsystemet från Samster var för att de inte ville vara beroende av el- och fjärrvärmepriserna, de ville kunna producera egen el och värme. Och ända sedan start har de tjänat pengar på det nya systemet enligt Kurt.

Mottagandet hos föreningens medlemmar har varit bra och många har visat stort intresse. Kurt berättar att föreningen anordnade en dag för alla medlemmar där man fick komma och titta på systemet och ställa frågor.

För ytterligare frågor kontakta oss gärna.

Kurt Gren – Ordförande i BRF Måsängen

Telefon: 070-566 57 97 mail: kurt.gren@live.se
Lina Flysjö – Press & kommunikation Samster (föräldrarledig)
Telefon: +46 73 828 00 36 mail: lina.flysjo@samster.se
Carl Klittmar – Vikarierande marknadsansvarig