Läs om BRF Solängen 1 och deras energiomställning till solhybrider!

I en intervju med Kenneth Jansson, vice ordförande för BRF Solängen 1 i Alingsås, får vi en inblick i vilka fördelar föreningen har upplevt med Samsters solhybridssystem samt hur mycket energibesparing de har uppnått.


Vi har fått möjligheten att intervjua Kenneth Jansson som är vice ordförande i BRF Solängen 1 i Alingsås. Han blev utsedd till projektledare av föreningen för att genomföra deras energiomställning till Samsters solhybridsystem.

Anledningen till energiomställningen

Enligt Kenneth var anledningen till energiomställningen till solhybrider (tillsammans med en kombination av solceller och bergvärme) främst motiverad av miljö- och kostnadsbesparingar. Tidigare förlitade sig föreningen 100% på fjärrvärme men hade som mål att minska sitt beroende av externa energikällor och istället kunna producera el och värme själva lokalt. 

Att kunna tillverka el och värme på ett miljövänligt sätt i närområdet var väl en utav de grejerna som vi hade som aspekt för att göra energiomställningen, men även att tjäna pengar på det så klart. – säger Kenneth

Numera består föreningens energisystem av 96 stycken solhybrider och två stycken Mega XL-pumpar för bergvärme för att värma tio stycken borrhål på totalt två kilometer.

org 9190bc6597dc37c6 1643202808000

Bild: Solhybrider, BRF Solängen 1 i Alingsås

Varför solhybrider?

Innan valet av Samsters solhybridsystem övervägde föreningen flera andra alternativ, såsom att enbart använda solceller och/eller bergvärme, men också att behålla fjärrvärmen och kombinera den med andra typer av energisystem. Slutligen kom föreningen fram till att det mest effektiva och lönsamma systemet för dem var att komplettera fjärrvärmen med solhybrider i kombination med solceller och bergvärme.

Solhybrider var det som var mest effektivt och lönsamt med tanke på att vi kan komma upp i ett COP-värde* på nästan 4. – säger Kenneth

Besparingen blev större än vad de hade räknat med

Kenneth menar att föreningen har upplevt en stor energibesparing efter installationen av solhybridsystemet. Innan låg föreningens energiförbrukning för fjärrvärme på ca. 850 000 kWh och har idag, efter energiomställningen, lyckats sänka fjärrvärmeförbrukningen till under 150 000 kWh. 

Föreningen förväntade sig att spara in mellan 200 000 och 300 000 kronor årligen på el och värme. Till deras positiva överraskning överträffade energibesparingen, för det föregående året, deras förväntningar och uppgick till 500 000 kronor istället.

Positiv respons av föreningens medlemmar 

Tack vare energiomställningen till solhybrider, i kombination av solceller och bergvärme, har föreningen fått billigare el och har därför kunnat sätta ett väldigt lågt elpris för sina medlemmar. 

Detta gäller för 95 lägenheter som tjänar på att vi har solhybriderna. Sen i föreningen så.. visst det är dyrare på vintern och billigare på sommaren, till och med minus på sommaren. Men vi har gjort ett snitt som stämmer väldigt bra överens med verkligheten. Alla som bor här tjänar på det. – säger Kenneth

Enligt Kenneth har responsen från medlemmarna i föreningen varit positiv och de har fått mycket beröm för det. 

* Ett COP-värde, Coefficient of Performance, på 4 innebär att värmepumpen ger fyra gånger mer energi än vad som tillförs.


Är er bostadsrättsförening också intresserad av att installera solhybrider och göra samma energiresa som BRF Solängen 1 i Alingsås och minska era energikostnader samtidigt som ni blir mer hållbara? Fyll i vårt intresseformulär här så kontaktar vi dig!

org d1a880d48683fea7 1643202774000

Bild: Solhybrider, BRF Solängen 1 i Alingsås

För ytterligare frågor kontakta oss gärna.

Carl Klittmar – Vikarierande marknadsansvarig
Telefon: +46 73 828 00 77