Vad är skillnaden mellan solfångare, solceller, solpaneler och solhybrider?

Det kan vara svårt att hålla reda på alla begrepp när det gäller solenergi. Ofta används begreppet solcell när man egentligen syftar på solpanel och begreppet solfångare när man egentligen syftar på solhybrid. Låt oss reda ut det här!

Vad är en solfångare?

En solfångare omvandlar solens energi till värme. Svarta ytor används för att fånga upp värmen i koncentrerad form. Värmen lagras och används sedan till vatten och hushåll.

Vad är en solcell?

En solcell omvandlar solens energi till el. Svarta ytor används för att alstra värme genom elektrisk spänning. Laddningen omvandlas till el och används sedan till hushåll.

Vad är en solpanel?

En solpanel består av ett antal seriekopplade solceller. En enskild solcell kan bara alstra en begränsad mängd el och därför kopplas flera solceller samman till en panel.

Vad är en solhybrid?

En solhybrid är en konceptlösning för energioptimering. Konceptet består av en kall solpanel kopplad till en bergvärmepump. En solhybrid producerar både el och värme som används till vatten och hushåll.

Läs mer om hur solhybrider fungerar här.

Har du frågor? Tveka inte att höra av dig till oss på info@samster.se