Strömstadsbyggen Timmermansvägen

Frusna borrhål återupplivades med solhybrider

Frusna borrhål återupplivades med solhybrider

Anläggningen driftsattes i januari 2020 och består av 120st solhybrider. Byggnaden är ett flerfamiljshus vars värmebehov tillgodoses med 5st Thermia Robust bergvärmepumpar.

Solhybriderna kopplades mot befintlig värmepumpsanläggning, Strömstadsbyggens huvudsakliga anledning till att installera solhybrider var att befintligt borrhålslager var kallt och begränsade värmepumparnas funktion.

Solhybriderna sitter i riktning mot sydväst (220°) och är uppvinklade 6° från horisontalplanet. De installerade solhybridernas maximala eleffekt är 280W och har en area på 1,64m2.

Nyckeltal för anläggningen visas i tabell 1 och graf 1. Ökning av värmesystemets årsvärmefaktor är 19% efter att solhybrider återladdat borrhålslagret. Prestandaökningen har beräknats med normalårskorrigerad elförbrukning i värmesystemet. Skillnaden mellan elförbrukning och köpt el till värmesystemet utgörs av egenanvänd elproduktion. År 2019 var sista helåret värmesystemet arbetade utan solhybrider. Full nytta från återladdning av borrhålslagret förväntas först efter ytterligare några år i drift.