Solhybrider är
framtiden

Copyright @ Samster AB 2021, alla rättigheter förbehållna

Häng med till Villaägaren Peter

Villaägaren Peter berättar om hur han förbättrade verkningsgraden på sin värmepump och började producera sin egen solel med hjälp av solhybrider.

Vad är en solhybrid?

En solhybrid är en smart konceptlösning för energioptimering. Konceptet består av en kall solpanel kopplad till en bergvärmepump. En solhybrid producerar både el och värme och ger god avkastning under många år framöver.

Hållbarhet är grunden till hela vår företagsidé

Alla pratar om hållbarhet i dag. Av naturliga skäl. Klimatkrisen är ett faktum. Men för oss är hållbarhet inte bara en del av vårt företag. Det är grunden till hela vår företagsidé. När vi startade Samster för flera år sedan ställde vi oss frågan: Hur kan man skapa smarta energilösningar med fokus på att ersätta fossila bränslen?

Slår ditt hjärta för teknik, miljö och innovation?

Vi letar alltid efter bra människor.

Du får bättre prestanda på din värmepump

Solhybrider är en miljövänlig energilösning

Lösningen är skalbar och kan skräddarsys efter dina behov

Du kan rädda ditt gamla bergvärmehål och slipper borra nytt

Livslängden på både solpanel och värmepump ökar

Du får mer el jämfört med en vanlig solpanel

Solhybrider

ger god avkastning under många år framöver

Samster är experter
på solhybrider

Med lång erfarenhet av olika energilösningar som solceller och bergvärme såg vi på Samster en möjlighet att skapa något nytt, något bättre – en solhybrid.

 

Vår patentsökta och världsunika solhybrid har en hög prestanda och är special-anpassad för värmepumpsdrift. Den kan kombineras med olika energilösningar och ger förutom sänkta energikostnader en mängd andra fördelar.