Solhybrider är framtiden

SAMSTER AB

Kombinerar energilösningar med egenutvecklad kall solhybrid

50 års erfarenhet

Med mer än 50 års erfarenhet inom energilösningar kombinerar vi bergvärme, energilager, luft, och fjärrvärme tillsammans med vår egenutvecklade patentsökta kalla hybrid.